Serwis Trójmiejski

Twój portal informacyjny

Spektrum pomocy prawnej, w zakresie dochodzenia odszkodowań

Pomoc prawna w ramach dochodzenia odszkodowań obejmuje nie tylko wypadki komunikacyjne, ale też szereg dodatkowych świadczeń, które poszkodowany może uzyskać. W ramach prowadzonej działalności adwokackiej, kancelarie prawne zwykle oferują bardzo szerokie spektrum pomocy, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia poszkodowanego.

W czym może pomóc Ci adwokat?

Oczywiście pomoc adwokata może być zależna od szeregu czynników, w tym – specjalizacji i doświadczenia danej kancelarii. Niemniej, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb swoich Klientów, adwokaci decydują się na wszechstronną pomoc, zwiększając tym samym zainteresowanie swoją ofertą.

Zakres odszkodowań, w których może pomóc adwokat

1. Uzyskanie zadośćuczynienia za doznane cierpienia o charakterze zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Jest to najczęstszy powód procesów odszkodowawczych, świadczonych w ramach działalności adwokackiej.

2. Zwrot kosztów leczenia – dotyczy zarówno leczenia w szpitalu, jak i poza nim. Przeważnie obejmuje zakres świadczeń u lekarzy specjalistów.

3, Zadośćuczynienie w postaci zwrotu kosztów, poniesionych na zakup leków i sprzętu wykorzystywanego w rehabilitacji.

4. Odszkodowania, mające na celu wyrównanie dochodów, których nie udało się uzyskać ze względu na określone zdarzenie. Dotyczy to zwłaszcza działalności na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także – działalności artystycznej.

5. Odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, związanych z koniecznością opieki ze strony osób trzecich.

6. Odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów, związanych nie tylko z samym leczeniem, ale również z kosztami poniesionymi przez osoby bliskie, odwiedzające w trakcie leczenia osobę poszkodowaną.

7. Zadośćuczynienia związanego z koniecznością wyrównania utraconych dochodów, wynikających z niezdolności do pracy. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich zdarzeń, prowadzących do trwałych schorzeń, uniemożliwiających dalszą pracę lub wymuszających przeniesienie na inne, gorzej płatne stanowisko.

8. Zwrot wydatków wynikających ze zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej.

Czynności związane z postępowaniem odszkodowawczym

Powyższe sytuacje obejmują zakres odszkodowań, na których uzyskanie może liczyć osoba poszkodowana. Niemniej, proces ten wymusza na adwokacie podjęcia określonych działań, mających na celu szybsze uzyskanie świadczenia.

1. Ustanowienie pełnomocnictwa adwokackiego w zakresie podejmowanych przez osobę poszkodowaną korespondencji, co oznacza, że adwokat zastępuje swojego Klienta we wszystkich czynnościach formalnych.

2. Pełna współpraca z organami, mającymi uprawnienia w zakresie orzecznictwa (lekarz, rzeczoznawca itd.).

3. Podejmowanie aktywnych działań w zakresie komplementacji dokumentów, niezbędnych do uzyskania danego roszczenia (dotyczy zwłaszcza zaświadczeń lekarskich, opinii rzeczoznawców itd.).

Podsumowując, zakres pomocy prawnej w kontekście dochodzenia roszczeń to nie jedyna zmienna, mająca wpływ na skuteczność i profesjonalizm danego adwokata. Ogromne znaczenie ma tu również zakres czynności pomocowych, od których zależy pozytywne rozpatrzenie sprawy.

 

O porady eksperta zapytaj Kancelariamarczak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *